اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۴۸

قانون مدنی در رویه قضایی

پدیدآوران:
دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۸۳۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۵۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۸
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در بيان اموال ومالکيت به طور کلي
2- دراسباب تملک
3- درمقررات مختلفه
4- درتابعيت
5- دراسناد سجل احوال
6- دراقامتگاه
7- درغايب مفقودالاثر
8- درقرابت
9- درنکاح وطلاق
10- دراولاد