جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۰

قانون مدنی در رویه قضایی

پدیدآوران:
دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۸۳۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۵۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۸
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- در بيان اموال ومالکيت به طور کلي
2- دراسباب تملک
3- درمقررات مختلفه
4- درتابعيت
5- دراسناد سجل احوال
6- دراقامتگاه
7- درغايب مفقودالاثر
8- درقرابت
9- درنکاح وطلاق
10- دراولاد