جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۹

حقوق بین الملل کاربردی

پدیدآوران:

شابک: ۹۶۴۷۸۲۰۲۲۴

سال چاپ:۱۳۸۱

۲۱۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۲۰۰۰ريال
تخفیف:۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۹۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- حقوق بين‌الملل درياها
2- حقوق بين‌الملل فضا
3- حقوق بين‌الملل انتقال دانش و تکنولوژي
4- حقوق بين‌الملل ارتباطات
5- حقوق بين‌الملل و بررسي نظام حقوقي درياي خزر