جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۴۳

محاضرات فی القانون العام


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۷۳۹

سال چاپ:۱۴۰۰

۴۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۶۴۸۰۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
الباب الأول: القانون الدستوري المقارن
الباب الثاني: مبادئ القانون العام
الباب الثالث: ملخّص مبادئ القانون العام
الباب الرابع: القانون الإداري المقارن
الباب الخامس: القانون الإداري
الباب السادس: الأنظمة الانتخابيّة
الباب السابع: تاريخ القانون العام