اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۹۷۸

محاضرات فی القانون العام


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۷۳۹

سال چاپ:۱۴۰۰

۴۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
الباب الأول: القانون الدستوري المقارن
الباب الثاني: مبادئ القانون العام
الباب الثالث: ملخّص مبادئ القانون العام
الباب الرابع: القانون الإداري المقارن
الباب الخامس: القانون الإداري
الباب السادس: الأنظمة الانتخابيّة
الباب السابع: تاريخ القانون العام