جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۳

پیشگیری رشد مدار از بزهکاری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۵۷۱۶۳۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۱۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۰۲۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تعريف و مباني پيشگيري رشد مدار
2- روش‌هاي پيشگيري رشد مدار و مصاديق بزهکاري نوجوانان در فضاي مجازي
3- بزهکاري و فضاي مجازي
4- بزهکاري کودکان و نوجوانان در فضاي مجازي و اثر گزاري اين فضا بر بزهکاري
5- فضاي مجازي و بزهکاري‌هاي کودکان و نوجوانان در آن
6- ويژگي‌هاي فضاي مجازي
7- مفاسد فضاي مجازي براي کودکان
8- علل مؤثر در بزهکاري کودکان در فضاي مجازي
9- رسانه‌هاي ديداري مروج بزه