جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۹۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۹

اصول حاکم بر قرارداد IPC «قراردادهای جدید نفتی»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۲۲۲

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۶۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۷۸۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم و انواع قرارداد
2- مفهوم قرار داد
3- انواع تقسيم بندي قراردادهاي نفتي
4- تحولات قراردادهای نفتی از گذشته تا کنون در ایران
5- پیشینه تحولات مربوط به صنعت نفت در ایران
6- پیشینه تحولات قراردادهای جدید نفتی IPC
7- اهداف تدوین و اصول حاکم بر قراردادهای IPC
8- اهداف تدوین قراردادهای IPC
9- بررسی تحلیلی مزایا و معایب قراردادهای IPC
10- مقایسه قراردادهای IPC با بیع متقابل و مغایرت آن با قوانین و اسناد بالا دستی