اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۶۰

دادرسی عادلانه «بررسی قوانین کاربردی» ( بازچاپ1401)

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۶۱۱۷۲۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۳۰ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اصول بنيادين ناظر بر امنيت متهم
2- اصول بنيادين ناظر بر آزادي ها و حقوق متهم
3- احضار، جلب و بازجويي از متهم از منظر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392
4- نوآوري هاي احضار، جلب و بازجويي از متهم از منظر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392
5- نوآوري هاي مرحله ي کشف جرم
6- تکليف دادستان در صورت گذشت شاکي خصوصي در جرم قابل گذشت پس از صدور قرار جلب به دادرسي
7- تذکر موجباب تخفيف مجازات به متهم
8- تاسيس برخي قرارهاي تامين کيفري