اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۱۲علامت تجاری «شرایط احراز و مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۳۸۴

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم و انواع نقض
2- تعریف و انواع نقض
3- معیار احراز نقض
4- ارکان و شرایط نقض مستقیم و غیرمستقیم علامت تجاری
5- ارکان تحقق مسئولیت مدنی
6- رابطه سببیت میان فعل ناقض و ورود ضرر
7- ضررهای قابل جبران
8- خسارات قابل جبران
9- شیوه‌های جبران خسارت
10 -