اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۴۴

شرطیت امانت برای حضانت در نظام حقوقی ایران

دسته بندی:
حقوق خانواده

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۵۷۵

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۲۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم حضانت کودک و ترتیب مستحقین حضانت
2- ماهیت حضانت و حکم آن
3- شرایط مستحقین حضانت در آراء فقها و حقوقدانان
4- مفهوم‏شناسی واژه «امانت» و بررسی آراء فقها
5- مفهوم واژه «امانت» و واژه‌های متناظر آن و ارتباط میان این واژه‏ها
6- بررسی ادله و آراء موافقین و مخالفین اشتراط امانت حاضن
7- شرطیت امانت برای حضانت در قوانین و مقررات ایران
8- میزان توجه قانون‏گذار ایران به شرط امانت حاضن
9- راهکارهای تکمیل و اصلاح قوانین و مقررات ایران در باب شرط امین بودن حاضن