اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۵۴مسئولیت حقوقی و کیفری مدیران شرکتهای تجاری «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۷۳۵

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعاریف و کلیات
2- تعریف و مفهوم حقوقی شرکت
3- شرکت‌های تجاری
4- تعریف و اقسام مدیران
5 - تعريف و ارکان مسئوليت
6 -ماهيت حقوقي رابطه مديران و شركت
7- مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری
8- کلیات
9- قوانین موثر در مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری
10- مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری
11- مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری در قانون تجارت
12- مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری در سایر قوانین