اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۱۸تفسیر شرط داوری

دسته بندی:
حقوق داوري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۷۸۰

سال چاپ:۱۴۰۱

۳۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۳۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شناخت شرط داوری
2- مفهوم داوری و مقایسۀ آن بامفاهیم مشابه
3- جایگاه و ویژگی‏های داوری
4- انواع داوری
5- شیوه‏های ارجاع اختلاف به داوری
6- تفسیر مستقل شرط داوری از قرارداد اصلی
7- مفهوم تفسیر شرط داوری و تمییز آن از مفاهیم مشابه
8- علل و زمینه‏های ضرورت تفسیر مستقل شرط داوری
9- کارکرد و موارد ضرورت تفسیر شرط داوری
10- شیوه‏های تفسیر شرط داوری
11- شیوۀ تفسیر شرط داوری اختیاری
12- شیوۀ تفسیر شرط داوری اجباری
13- تفسیر شرط داوری درقراردادهای تجاری بین‏المللی
14-