اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۴۳

تست

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۱۵۳۲۳۱۳

سال چاپ:۰

۰ صفحه - نامشخص - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید