اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۰۱شرکت های ارائه دهنده خدمات عمومی آب و برق در آئینه نظارت قضایی

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۱۴۷

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۸۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعاریف فنی و حقوقی و اعتبارسنجی آن در نظام حقوقی ایران
2- ماهیت و کارکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و برق
3- باز تعریف مفهوم «نظارت» و شناسایی جایگاه آن در حقوق عمومی و حقوق اداری
4-نظارت مقامات قضايي بر مراجع اداری و شبه قضایی مرتبط با قوانین خاص حوزه آب
5- نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر صنعت آب و برق
6- نظارت قضایی مراجع عام تظلم خواهی(دادگستری) بر صنعت آب و برق
7- نظارت قضایی بر صنعت آب و برق به واسطه مراجع غیردادگستری
8-