اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۱۷۱

حقوق مدنی (8) ارث، امور راجع به ترکه، وصیت و شفعه «بازچاپ1401»

دسته بندی:
ارث و وصيت

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۹۸۱

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۱۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم، منابع، تقسیم بندی ها و قواعدکلی ارث
2- تعیین سهم الارث وارثان در طبقات مختلف
3- امور راجع به ترکه در امورحسبی
4- شناسایی وارثان و حفظ و نگهداری ترکه
5- تصفیه و تقسیم ترکه
6 - وصیت
7- مفاهیم، اوصاف، ماهیت و انعقاد وصیت
8- اجراي وصيت
9- شفعه
10 - حق شفعه
11-اعمال حق شفعه (اخذ به شفعه)
12-