جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۷

تحلیل کارایی موافقتنامه های جامع بیمه ای در قراردادهای بالادستی نفت و گاز


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۲۰۹

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۸۹۰۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- بیمه پذیری قراردادهای بالادستی نفت و گاز
2- اثرگذاري موافقتنامه های جامع بیمه ای
3- مفهوم و مبانی بیمه پذیری در قراردادهای بالادستی نفت و گاز
4-انواع روش های بیمه ای
5- تفکیک موافقتنامه های جامع بیمه ای از قراردادهای بیمه ای مشابه
6- تأثیر موافقتنامه های جامع بیمه ای در پوشش ریسک های عمليات بالادستی نفت و گاز