اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۳۴

مبانی فقهی شورای حل اختلاف

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۱۳۱

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۷۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۷۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم مبانی
2- مشترکات و تفاوتهای صدور حکم و مصالحه
3- مشترکات میان صدور حکم و مصالحه
4- مبانی فقهی شورای حلّ اختلاف
5- مبانی فقهی ساختار شورای حلّ اختلاف
6- مبانی فقهی قلمرو فعالیّت شورای حلّ اختلاف
7- ماهیت و مشروعیت شورای حلّ اختلاف از دیدگاه فقهی
8- بررسی فقهی شرائط عضویّت در شورای حلّ اختلاف
9- مبانی فقهی وظائف شورای حلّ اختلاف