اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۱۵حقوق استخدامی کارمندان دولت در نظام حقوقی ایران (بازچاپ1402)

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۸۷۵

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۱۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات و مفاهیم
2- تحولات حقوق اداری و تأثیرآن در رابطه با سایر شاخه های حقوق
3- اتخاذ تصمیمات قضایی یا شبه قضایی
5- حقوق و مزایای کارمندان دولت
6- تلقی شدن تفاوت تطبیق به عنوان حقوق ثابت تا قبل از تصویب قانون برنامه پنجم
7- فوق العاده ها
8- عدم تعمیم و تسری حکم ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
9- فوق‌العاده ایثارگری
10- فوق‌العاده سختی کار