اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۵۷

نخستین قوانین کیفری ایران

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۰۸۷

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۷۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- دستورالعمل‌‌های امنای دیوانخانه‌‌های عدلیه (1275 ق./ 1237خ.)
2- تکالیف مشترکه مجالس وزارت عدلیه اعظم (1288 ق. / 1250خ.)
3- قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالتخانه‌هاي ایران (1288 ق./ 1250خ.)
4- قوانین موقتی محاکمات جزایی (9 /9/1330 ق. /31/5/1291خ.)
5- قانون جزای عرفی(5/8/ 1335 ق./ 8/12/ 1295خ.)
6- قانون موقتی رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه (27/5/1301)
7- قانون مجازات عمومی(‌1304)
8- قانون راجع به محاکمات جنایی(1/05/1309)