جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۸

محدودیت های حقوق بین الملل


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۸۹۹

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۷۵۴۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق بین‌الملل عرفی
2- فرضیه حقوق بین‌الملل عرفی
3- قراردادها
4- تئوری درمورد توافقات بین‌المللی
5- تجارت بین الملل
6- سخن شناسی، اخلاق، و حقوق بین الملل
7- تئوری سخنان بین الملل
8- لیبرال دموکراسی و وظایف بین المللی