اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۱۴

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی در جنوب جهانی «مجموعه دولت - سوداگری- رسانه» ( بازچاپ1402)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۲۴۷

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ریشه‌های سلب مالکیت
2- مکاتب مختلف، مشکلات مشابه: نظریه توسعه در قرن بیستم
3- از نولیبرالیسم تا پساتوسعه: افول و بازتعریف نظریه توسعه
4- مارکس، گرامشی و شبکه‌های قدرت
5- توسعه نامتوازن و انباشت سرمایه: «مجموعه دوسور»
6- «مجموعه دوسور» و زنجیره‌های جهانی سلب مالکیت
7- ورودی ها و خروجی ها: پرده‌گشایی از کمک، تجارت و سرمایه‌گذاری به‌عنوان پیشران‌های توسعه
8- وضعیت توسعه، کمک، تجارت و سرمایه‌گذاری در جنوب جهانی
9- الگو‌سازی توسعه در جنوب جهانی
10- سلب مالکیت معکوس