جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۳۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۴۹

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی در جنوب جهانی «مجموعه دولت - سوداگری- رسانه»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۲۴۷

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۸۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۵۹۲۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- ریشه‌های سلب مالکیت
2- مکاتب مختلف، مشکلات مشابه: نظریه توسعه در قرن بیستم
3- از نولیبرالیسم تا پساتوسعه: افول و بازتعریف نظریه توسعه
4- مارکس، گرامشی و شبکه‌های قدرت
5- توسعه نامتوازن و انباشت سرمایه: «مجموعه دوسور»
6- «مجموعه دوسور» و زنجیره‌های جهانی سلب مالکیت
7- ورودی ها و خروجی ها: پرده‌گشایی از کمک، تجارت و سرمایه‌گذاری به‌عنوان پیشران‌های توسعه
8- وضعیت توسعه، کمک، تجارت و سرمایه‌گذاری در جنوب جهانی
9- الگو‌سازی توسعه در جنوب جهانی
10- سلب مالکیت معکوس