اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۸۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۰۰

مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی، دارویی و بهداشتی


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۹۰۵

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۰۲۰ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۴۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قانون تمركز مؤسسات صحى مملكتى در اداره كل صحيه
2-قانون اجازه الحاق دولت ايران به سازمان بهداشت جهانى
3- قانون طرز جلوگيرى از بيماريهاى آميزشى و بيماريهاى واگيردار
4- آيين‌نامه طرز جلوگيرى از بيمارى‌هاى آميزشى و واگيردار
5- آيين نامه موضوع تبصره 3 ماده (14) قانون اصلاح بعضى از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى ومواد خوردنى و آشاميدنى
6- دستورالعمل ايجاد بخشهاى فوريتهاى پزشكى
7- دستورالعمل اجرايى طرح نظام نوين اداره بيمارستان
8- دستورالعمل نحوه اداره بخش مراقبتهاى ويژه(ICU) در بيمارستان
9- قانون حمايت از صنايع داخلى كشور
10- قانون تأمين داروهاى خاص
11- دستورالعمل نحوه تأمين داروهاى خاص
12- دستورالعمل نحوه تأمين داروهاى فوريتى
13 - از قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت
14 - قانون مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى
15 - آيين‌نامه اجرايى ماده 7 قانون مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى
16- آيين‌نامه اجرايى ماده 8 و ماده 9 قانون مواد خوردنى،آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى
17- قانون نحوه تشكيل پيام‌آوران بهداشت