جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۹۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۲

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور «جزایی»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۹۴۹

سال چاپ:۱۴۰۰

۷۸۲ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۳۷۷۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور «جزایی » از سال 1336 تا 1399