جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۹

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور «حقوقی» «ویراست دوم »

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۹۱۸

سال چاپ:۱۴۰۰

۷۳۴ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۲۶۹۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی از سال 1323 تا 1400