اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۶۵

حقوق بازرگانی ورشکستگی «شومیز»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق ورشكستگي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۸۴۰

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۵۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شرایط صدور حکم ورشکستگی
2- ابعاد قضایی ورشکستگی
3- ویژگی جمعی بودن ورشکستگی
4- اصل تساوی بستانکاران
5- توقیف اموال ورشکسته
6- ابطال و فسخ اعمال قبل از حکم توقف
7- قرارداد ارفاقی
8- تصفیه اموال
9- اعاده اعتبار
10- ورشکستگی شرکتها
11- جنبه¬های جزایی ورشکستگی
12- جنبه های بین¬المللی ورشکستگی
13- لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی