جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۹۱

ابهام زدایی از زبان حقوقی


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۴۲۱

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۱۶۰۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1-مباني
2- پيشگيري از ابهام
3- ابهام واژگاني
4 - اقسام ابهام فازي
5- ابهام همساني
6- ابهام ساختاري
7- ابهام گروهي
8- ابهام غايت
9- ابهام تخصيص
10- شناسايي ابهام حذفي