اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۶۰

امنیت آب در حقوق بین الملل « بازچاپ1401»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۴۱۴

سال چاپ:۱۳۹۹

۳۱۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 - مفاهیم، پیشینه و مبانی نظری امنیت آب
2- امنیت دستیابی به آب در حقوق بین الملل
3- مدیریت کمی منابع آبی بین المللی و رابطه آن با امنیت آب
4- مدیریت کیفی منابع آبی بین المللی و رابطه آن با امنیت آب
5- مدیریت بلایا و رابطه آن با امنیت آب
6- امنیت دسترسی به آب در حقوق بین الملل
7- امنیت دسترسی افراد به آب در پرتوی حق بر آب
8- امنیت دسترسی دولت ها به آب در پرتوی اصل استفاده معقول و منصفانه
9- مدیریت تعارضات پیرامون آب در حقوق بین الملل
10- مدیریت تعارضات آبی در زمان صلح
11- مدیریت تعارضات آبی در حین مخاصمات مسلحانه