اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۴۹حقوق جزای اختصاصی «در قالب نقدآثارمولفین حقوق جزا» ( ویراست دوم)

دسته بندی:
كليات حقوق جزا

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۰۹۴

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مبحث قتل عمد ( پیرامون مواردی که قصاص به دیه تبدیل یا قصاص و دیه ساقط می‌شود و وضعیت عنصر
2- مبحث قتل عمد ( پیرامون بحث ترک فعل و تسبیب در جنایت )
3- مبحث سقط جنین ( پیرامون شرایط اضطرار در سقط جنین )
4- مبحث عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ( پیرامون واقعی بودن یا نبودن پیشامدها )
5- مبحث کلاهبرداری ( پیرامون شیوه تقلب فرد در ارتکاب کلاهبرداری )
6- مبحث کلاهبرداری ( پیرامون ارتکاب جرم کلاهبرداری، علیه اشخاص حقوقی )
7- مبحث خیانت در امانت ( پیرامون تصاحب مال موضوع خیانت در امانت )
8- مبحث محاربه ( پیرامون مسئولیت کسانی که با محاربین مقابله می‌کنند )
9- مبحث سوء قصد به جان مقامات ( پیرامون تابعیت مراجع بزرگ تقلید )
10- مبحث رشاء و ارتشاء ( پیرامون رکن مادی این جرم و مصادیق آن )