اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۸۲

ایده ای در باب حقوق بین الملل بشر

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۱۸۶

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۹۹ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بحث پیرامون حقوق بشر
2-پیچیدگی به عنوان یک روش در حقوق بین الملل
3-قانون حقوق بشر سازمان ملل متحد
4-هسته مرکزی سیستم معاهدات حقوق بشر ملل متحد
5-قانون بشر عرفی
6-پنج اصل اخلاقی اساسی حقوق بشر
7-منطقی و قابل فهم شدن حقوق بشر
8-قدرت وقایع حقوق بین الملل
9-تفاسیر معاهدات حقوق بشری
10-رویه دولت ها