جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۱۵

آیین دادرسی مدنی «دادرسی و وارسی»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۲۶۱

سال چاپ:۱۳۹۹

۳۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۵۱۰۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- دادرسي
2- مفهوم و تمايز درخواست، دادخواست و اظهارنامه
3- شرايط دادخواست
4- نسخ دادخواست و پيوستهاي آن و هزينه دادرسي
5- ضمانت اجراي شرايط دادخواست و پيوست هاي آن
6- مفهوم و اقسام ابلاغ
7- استماع دعوا و دفاعيات طرفين
8- صدور رأي و ابلاغ دادنامه
9- وارسی آراء غير قطعي
10- وارسی با تجديدنظرخواهي
11- محدوديت دادگاه تجدیدنظر به خواسته و حکم
12- مهلت و ترتیب و آثار درخواست اعاده دادرسی
12-