اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۲۲اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات «همراه با شرح مواد قانون تعزیرات»( بازچاپ1402)


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۰۵۶

سال چاپ:۱۳۹۹

۳۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
2- اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی
3- در سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی
4 - در تهیه و ترویج سکه قلب
5- جعل و تزویر
6- در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشتهها از اماکن عمومی
7 - در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
8- غصب عناوین و مشاغل
9- در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
10- در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی