اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۹۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱۰

مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد1 «بازچاپ1402»

دسته بندی:
كليات حقوق جزا

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۰۰۱

سال چاپ:۱۳۹۹

۴۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق جزا
2- موقعیت حقوق جزا در قوانین موضوعه
3- تعریف جرم، تقسیم جرم،عناصر جرم
4- مفهوم جرم از دو نقطه نظر اجتماعی و قضائی
5- شرح اعمال قانون جزای فرانسه برحسب زمان و مکان و اشخاص
6- عنصر قانونی جرم (ماده 4 ق.م)
7- جنایت و جنحه و خلاف‌هایی که در خارج کشور واقع می‌شود.
8- عناصر مادی جرم
9- شروع جرم و تکمیل جرم
10- جنبه معنوی و اخلاقی جرم
11- اراده جنایتکار چگونه تشکیل می‌شود
12- طریقه اثبات عنصر اخلاقی جرم