اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۳۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۱۰

جبران خسارت در مرگ های خطایی «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۵۲۰

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۴۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۱۶۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم‌شناسی، مبانی و رویکردها
2- مفهوم شناسی واژگان مرتبط با مسئولیت در مرگ خطايي
3- جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی
4- جایگاه «ضمان» در پیش فرض‌های فقهی ناظر به مسئولیت
5- گزاره‌های پایه در مسئولیت مدنی
6- تصرف قانون گذار در قواعد مسئولیت ناشی از خسارات جانی
7- تصرف قانون گذار در تبدیل خسارات جانی به مال
8- تصرف قانونگذار در احراز رابطه سببیت
9- تصرف قانون گذار در نهاد پرداخت کننده خسارت
10- وضعیت مسئولیت مدنی ناشی از خطای منجر به صدمات جانی و جبران خسارت و ویژگی‌های آن
11- مسئولیت مدنی ناشی از خطای منجر به صدمات جانی و جبران آن در حقوق آمریکا
12- مسئولیت مدنی ناشی از خطای منجر به صدمات جانی و جبران آن در حقوق اسلامی
13-