جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱

الزامات حقوقی جهش طرح های توسعه ای نفت و گاز با استفاده از روش های نوین تامین مالی


شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۱۱۶

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۱۶۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ظرفیت‌های قانونی طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز در استفاده از قراردادهای فروش محصول
2- مفهوم و مستندات قانونی طرح‌های توسعه‌ای در صنعت نفت و گاز
3- ماهیت و مبانی حقوقی قراردادهای فروش محصول
4- قابلیت‌های حقوقی قراردادهای فروش محصول در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز
5- روش‌های تأمین مالی در صنعت نفت و گاز
6- جایگاه و نقش قرارداد‌های فروش محصول در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز
7- مکانیزم تضمین و وثیقه گذاری
8- تأمین مالی پروژه‌ای در طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز
9-