اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۴۲بررسی نقش حقوق مالکیت صنعتی در حمایت از تولید ملی


شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۱۳۰

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق مالکیت صنعتی
2- اقسام مالکیت صنعتی و حقوق ناشی از آن
3- شرایط ثبت‌یک اختراع و مواردی که قابل ثبت به عنوان اختراع نمی‌باشد
4- تعریف علامت تجاری و شرایط آن و مقایسه‌ی ان با اسم تجاری
5- حقوق مالکیت صنعتی و حمایت از تولید ملی
6- حمایت از تولید ملی و راهکارهای آن
7 - نقش مالکیت صنعتی در حمایت از تولید ملی
8- نقش حقوق اختراع در حمایت از تولید ملی
9- نقش حقوق طرحهای صنعتی در حمایت از تولید ملی
10- نقش مالکیت صنعتی در کارآفرینی