اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۹۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۱۲

حقوق ساختمان «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۸۵۱

سال چاپ:۱۳۹۹

۴۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
کتاب حقوق ساختمان مشتمل بر 6 بخش و 450 صفحه به عنوان پل ارتباطی دانش حقوق و مهندسی محسوب می شود.
نویسنده پس از بیان مفاهیم و مبانی (تعریف ساختمان،سازه،حق ساخت،حقوق آمایش ،حقوق محیط زیست و....)به تحلیل نظام حقوقی ایران در زمینه اراضی پرداخته و تقسیم بندی های نوینی از آن ارایه نموده است.
پروانه ساختمان به عنوان ابزار نظم بخشی به فضای شهر مطالب بخش سوم را به خود اختصاص داده است. ماهیت پروانه، متقاضیان و مراجع صدور پروانه به ترتیب تحلیل و بررسی شده است. بخش چهارم به مراحل شکل گیری ساختمان اختصاص یافته و مراحل سه گانه طراحی، نظارت و اجرا از بعد حقوقی بررسی شده و وظایف طراحان و مهندسان ناظر به طور مفصل توضیح داده شده است.
ساختمان های در معرض خطر و مسوولیت دولت، شهرداری، اصناف، آتش نشانی و مالکان در بخش پنجم تحلیل و بررسی می شود. قسمت پایانی این بخش به مطالعه مورد ساختمان پلاسکو اختصاص یافته است.
خواننده در بخش پایانی کتاب با قراردادهای پیمانکاری، مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان آشنا می شود.
به امید آنکه نظام آموزشی کشور در جهت توسعه حقوق شهرسازی،معماری و ساختمان مدبرانه عمل نماید.