اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۹۸واکاوی جرم انگاری جرایم دولتی در پرتو اندیشه سیاسی فردگرا ( بازچاپ1401)

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۸۳۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۵۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 - جرم انگاری و اندیشه سیاسی
2- جرم دولتی
3- مبانی نظری جرم انگاری جرایم دولتی
4- چالش های جرم انگاری جرایم دولتی
5- مبانی و اصول فکری فردگرایی
6- نقد تفکر فردگرایی و ارزیابی امکان جرم انگاری جرم دولتی در اندیشه سیاسی فردگرا