اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۸۶

سازمان بین المللی دریانوردی در بستر کنوانسیون حقوق دریاها «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۷۱۴

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۵۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تاريخچه شکلگيري سازمان بينالمللي دريانوردي
2- اهميت استراتژيک دريا و راههاي دريايي
3- همکاريهاي خارج سازماني در جهت استفاده از دريا
4- سازمانهاي دريايي ماقبل سازمان بينالمللي مشورتي دريايي
5- شکلگيري سازمان بينالمللي دريانوردي
6- اصلاحات وارده بر کنوانسيون ايمکو
7- ماهيت و شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمان بين‌المللي دريانوردي
8- اهميت ماهيت و شخصيت حقوقي بين المللي
9- تاريخچه سازمان هاي بين المللي
10- سازمانهاي بينالمللي دولتي
11 - سازمانهاي بينالمللي غيردولتي