اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۳۶

حقوق مدنی «ارث، وصیت، شفعه»( بازچاپ1402)

دسته بندی:
ارث و وصيت

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۴۹۳

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ارث
2- در کليات ارث
3- شرايط ارث
4- مکان و زمان تحقق ارث
5- موجبات ارث و طبقات مختلف ورّاث
6- در حجب
7- اقسام ورثه (صاحبان فرض و قرابت)
8- عول و تعصيب
9- سهم الارث طبقات مختلفه ورّاث
10- موانع ارث
11- تعارض قوانين در باب ارث
12- وصيّت
13- مفهوم ،انواع و اوصاف وصيّت
14- انشاي وصيّت
15- وصيّت عهدي
16- در اخذ به شُفعَه
17- در شفعه و شرايط ايجاد آن
18- آثار واحکام اخذ به شفعه