اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۰۸

نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ از اندیشه تا اجراء

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۸۲۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۴۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- جايگاه حقوق بشر در دنياي معاصر و جهاني شده
2- توسعه مفهومي و بين‌المللي حقوق بشر
3 کارآمدي نهادهاي معاهده اي حقوق بشر سازمان ملل
4- کارآمدي و چالش‌هاي شوراي حقوق بشر سازمان ملل
5- کارآمدي دفتر کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل
6- گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارآمدي آنها در زمينه حمايت از حقوق بشر
7- کارآمدي ديگر نهادهاي مبتني بر منشور ملل متحد و نهادهاي مرتبط با سازمان ملل
8- اصلاحات نظام حقوق بشر سازمان ملل و قضايي‌سازي حقوق بشر در سطح بين‌المللي
9- نتيجه گيري