جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۲۳۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۷

آفرینش اثر حقوقی با اعلام اراده


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۶۲۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۱۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۸۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۵۳۸۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم، کيفيت و مباني اعلام اراده و اثر حقوقي
2- شرايط اراده و اعلام اراده در ايجاد اثر حقوقي
3- چگونگي تاثير اعلام اراده در ايجاد اثر حقوقي