اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۷۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۹۵

اصل عقلایی بودن در حقوق اداری نظام کامن لا

دسته بندی:
حقوق تطبيقي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۹۳۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۵۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۳۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- چيستي اصل عقلايي بودن
2- دسته بندي تصميمات غيرعقلايي و معيارهاي تشخيص قضايي
3- گستره اعمال اصل عقلايي بودن
4- بقا يا زوال اصل عقلايي بودن در رويارويي با اصل تناسب
5- اعمال اصل عقلايي بودن در نظام هاي حقوقي ديگر
6- فرجام