اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۷۰

فلسفه حقوق عمومی یا فلسفه سیاسی حقوق «بازچاپ1401»

دسته بندی:
فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۸۱۹

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۸۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق عمومي همان فلسفه سياسي حقوق
2- توماس‌هابز در فلسفه سياسي حقوق
3- ميراث لولر
4- نظريات بورک در مورد قانون اساسي، انقلاب، و قانون
5- حق سياسي
6- قانون همان نهاد
7- پليتونومي
8- خرد دولت/دولت خرد