جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۲

فلسفه حقوق عمومی یا فلسفه سیاسی حقوق «بازچاپ1400»

دسته بندی:
فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۸۱۹

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۸۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۵۹۰۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق عمومي همان فلسفه سياسي حقوق
2- توماس‌هابز در فلسفه سياسي حقوق
3- ميراث لولر
4- نظريات بورک در مورد قانون اساسي، انقلاب، و قانون
5- حق سياسي
6- قانون همان نهاد
7- پليتونومي
8- خرد دولت/دولت خرد