اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۹۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۱۲

مدل های کاربردی در حقوق مالکیت صنعتی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۱۱۹

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۸۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۴۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مدل کاربردي و حق اختراع
2- فرايند ثبت اختراع و شيوه هاي مختلف آن
3- ارتباط بين مدل کاربردي و ثبت اختراع
4- مقررات بين المللي و قانون کشورهاي آلمان، ژاپن و فرانسه
5- موافقتنامه هاي چند جانبه
6- موضوعات قابل ثبت و غير قابل ثبت
7- موقعيت مدل كاربردي در نظام حقوقي آمريكا، ايران و كشورهاي در حال توسعه