اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۴۱

بررسی جایگاه حقوق نرم در تجارت بین الملل

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۶۹۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۸۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم حقوق نرم و عناصرآن
2- حقوق نرم و مفاهيم مشابه
3- ايرادات مطرح شده پيرامون حقوق نرم، مباني تحليلي و پاسخ هاي پيروان حقوق نرم
4- تئوري هاي توجيه کننده حقوق نرم
5- تقسيم بندي حقوق نرم
6- اهميت حقوق نرم در تجارت بين الملل و چگونگي تاثيرگذاري آن
7- علل اهميت حقوق نرم در روابط تجاري
8- علل اهميت حقوق نرم در روابط بين المللي تجار
9- زمينه هاي تاثير گذاري حقوق نرم در تجارت بين الملل
10- حقوق نرم در سرمايه گذاري خارجي
11- اسناد حقوق نرم در تجارت بين الملل