جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۵۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۶

تروریسم هسته ای؛ نگاهی به آینده حقوق بین الملل کیفری هسته ای


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۶۵۹

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۵۱۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ساختار معاهده عدم گسترش و حقوق هسته اي
2- شناسايي موازين کيفري حقوق هسته اي در اسناد بين المللي
3- حقوق معاهداتي هسته اي نظام بين المللي کيفري
4- تحولات مقرره هاي کيفري حقوق بين الملل هسته اي
5- دادرسي کيفري بين المللي هسته اي