اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶۰

حمایت حقوقی از اسرار تجاری «نگاهی تطبیقی و کاربردی» (بازچاپ1401)


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۹۵۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۷۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۴۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم و مباني اسرار تجاري
2- حمايت از اسرار تجاري از طريق قراردادهاي عدم افشا
3- حمايت از اسرار تجاري از طريق قراردادهاي عدم رقابت
4- حمايت از اسرار تجاري از طريق مقررات ناظر به رقابت غير منصفانه
5- حمايت از اسرار تجاري از طريق مقررات ناظر به ضمان قهري