جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۱۳۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۸

درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد 2 «بازچاپ1400»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۸۴۴

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۹۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۴۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۰۷۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- جامعه بین‌المللی
2- دولتها
3- سازمانهاى بينالمللى
4- افراد
5- شركتهاى فراملى
6- خلقها و نهضتهاى آزادي بخش
7- سازمانهاى غيردولتى
8- شورشیان
9- گروه‌های تروریستی