جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۳۳۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۹

درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد 1


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۷۸۹

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۲۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۹۹۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تعريف و ماهيت حقوق بين الملل
2- تاريخچه حقوق بين الملل
3- مباني حقوق بين الملل
4- منابع حقوق بين الملل
5- اسلام و حقوق بين الملل